Jesteś tutaj: Start / Praca

Praca

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista w Dziale Personalno-Organizacyjnym

13 września 2023

Zakres prac:

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pracy
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Przygotowywanie niezbędnych deklaracji, sprawozdań i zestawień z zakresu kadr
 • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku 
 • Conajmniej średnie wykształcenie podparte certyfikowanymi kursami branżowymi
 • Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu prawa pracy 
 • Znajomość programu Płatnik tzn. przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych
 • Doświadczenie w pracy z systemami kadrowymi (Infomedica) będzie mile widziane
 • Nastawienie na optymalizację i usprawnienie procesów, inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej  
 • Znajomość specyfiki zadań kadrowych w placówce medycznej będzie dodatkowym atutem

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego
 • Pracę w zgranym i zaangażowanym zespole
 • Benefity dla pracowników

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Poszukujemy Pracownika na stanowisko: Technik Sterylizacji Medycznej

5 września 2023

Ogólny zakres obowiązków:

 • Stosowanie procedur obowiązujących w Centralnej Sterylizatorni
 • Przyjmowanie i przygotowywanie materiału do sterylizacji
 • Przygotowywanie sterylizatora parowego i gazowego do pracy
 • Obsługa i nadzór aparatury w trakcie sterylizacji
 • Kontrola skuteczności procesów sterylizacji w autoklawie i sterylizatorze gazowym
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Oznakowanie materiału poddanego sterylizacji
 • Rozwiezienie materiału sterylnego na oddziały
 • Utrzymanie w czystości aparatury i pomieszczeń sterylizacji
 • Informowanie na bieżąco Koordynatora Centralnej Sterylizatorni o przebiegu dyżuru
 • Wykonywanie wszelkich poleceń Koordynatora Centralnej Sterylizatorni wiążących się z zakresem obowiązków na stanowisku technik sterylizacji medycznej, a nie ujętych w powyższym zakresie

Wymagania:

 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i  piśmie,
 • wykształcenie średnie,
 • zawód: technik sterylizacji medycznej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność wykonywania precyzyjnych czynności manualnych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku technik sterylizacji medycznej mile widziane

 Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju, szkolenia
 • Świadczenia socjalne dla pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista ds. aparatury medycznej

19 lipca 2023

Do głównych obowiązków pracownika będą należeć:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej aparatury medycznej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z naprawami i przeglądami aparatury medycznej
 • odpowiedzialność za terminowe przeglądy oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami i procedurami
 • ewidencjonowanie dokumentacji serwisowej i powykonawczej dot. aparatury medycznej
 • zamawianie materiałów i części do napraw
 • współpraca z serwisami zewnętrznymi ( w zakresie usuwania nieprawidłowości, usterek, awarii sprzętu)
 • koordynacja realizacji umów serwisowych oraz umów dostaw

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
 • znajomość elektronicznej aparatury medycznej
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy i systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość programu Microsoft Excel oraz Microsoft Word
 • mile widziane doświadczenie w zakresie napraw i obsługi sprzętu medycznego

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju, szkolenia
 • Świadczenia socjalne dla pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz/Ratownik Medyczny do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

19 czerwca 2023

 Twoje obowiązki :

 • zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad  pacjentami hospitalizowanymi w oddziale.
 • realizowanie zleceń lekarskich w oparciu o standardy i procedury obowiązujące w tut. jednostce.
 • dbanie o bezpieczne i zgodne z wymaganiami użytkowanie aparatury medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • stosowanie procedur zgodnie ze standardami

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub ukończone studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo , ratownictwo medyczne .
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  geriatrycznego , internistycznego  lub zachowawczego
 • orientacja na pacjenta, życzliwe podejście do pacjentów, empatia, wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz dobra organizacja własnej pracy
 • sprawność w działaniu oraz odporności na stres
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

 Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, czas pracy i forma zatrudnienia uzależniona od preferencji (umowa o pracę  umowa zlecenie, kontrakt)
 • wsparcie zespołu oraz miłą atmosferę pracy
 • możliwość pracy w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się placówce medycznej
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym z dofinansowania do karnetu sportowego,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
Monika Zdobych

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista Ds.Finansowych

5 czerwca 2023

Do głównych obowiązków pracownika będą należeć:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca weryfikacja , dekretacja dokumentów księgowych oraz wprowadzanie do systemu FK
 • ewidencja środków trwałych oraz WNiP
 • rozliczenie kosztów delegacji
 • przygotowanie płatności w systemach bankowości elektronicznej
 • analiza rozrachunków dostawców i odbiorców
 • potwierdzanie sald rozrachunków
 • wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca i roku
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań
 • współpraca z organami podatkowymi, audytorami i instytucjami zewnętrznymi
 • rozliczanie i ewidencja zaliczek pobieranych przez pracowników
 • rozliczanie delegacji służbowych,
 • analiza prawidłowości i zgodności zapisów księgowych dokonanych w ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną
 • wycena arkuszu spisu z natury składników majątkowych Szpitala , rozliczanie inwentaryzacji i sporządzenie wykazów różnic inwentaryzacyjnych.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość lub finanse)
 • co najmniej 5 lata doświadczenia w księgowości
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
 • swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office
 • odpowiedzialność za powierzone zadania oraz samodzielność w ich realizacji
 • umiejętność w pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej (będzie dużym atutem) oraz praktyczne ich zastosowanie,
 • mile widziana znajomość programu INFOMEDICA

 Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju, szkolenia
 • Świadczenia socjalne dla pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Pomoc Kuchenna

5 czerwca 2023

Do głównych obowiązków pracownika będą należeć:

 • Przygotowywanie warzyw i owoców do dalszej obróbki
 • Pomoc przy wykonywaniu potraw zgodnie zgodne z poleceniem kucharza
 • Utrzymywanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów
 • Wydawanie potraw zgodnie z gramaturą dla chorych na poszczególne oddziały, oraz pakowanie w pojemniki do transportu posiłków
 • Zabezpieczenie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych
 • Wykonywanie swojej pracy zgodnie z zasadami systemu HACCP – GMP.

 Wymagania:

 • Mile widziana aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność do pracy weekendy

 Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju, szkolenia
 • Świadczenia socjalne dla pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Kucharz

5 czerwca 2023

Do głównych obowiązków pracownika będą należeć:

 • Przygotowywanie posiłków w zakresie żywienia zbiorowego zgodnie z wymaganiami dietetycznymi
 • Obsługa sprzętu gastronomicznego
 • Utrzymanie porządku w miejscu pracy
 • Współpraca z pozostałym personelem (pomoce kuchenne)
 • Przestrzeganie zasad dobrej praktyki w trakcie całego procesu produkcyjnego
 • Przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz przepisów BHP i Ppoż.

 Wymagania:

 • Wykształcenie gastronomiczne
 • Doświadczenie na stanowisku kucharz min 1 rok
 • Mile widziana aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność do pracy weekendy

 Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę
 • Możliwość rozwoju, szkolenia
 • Świadczenia socjalne dla pracowników
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Zatrudnimy Pielęgniarkę/Pielęgniarza do pracy w Oddziale Pediatrycznym

10 maja 2023

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub ukończone studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo.
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 • mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • orientacja na pacjenta, życzliwe podejście do rodziców/pacjentów, empatia, wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz dobra organizacja własnej pracy
 • sprawność w działaniu oraz odporności na stres
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

 Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia- umowa o pracę ;
 • wsparcie zespołu oraz miłą atmosferę pracy
 • możliwość pracy w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się placówce medycznej
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym z dofinansowania do karnetu sportowego,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

 Twoje obowiązki :

 • zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad dziećmi hospitalizowanymi w oddziale.
 • realizowanie zleceń lekarskich w oparciu o standardy i procedury obowiązujące w tut. jednostce.
 • zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym jej opiece dzieciom
 • dbanie o bezpieczne i zgodne z wymaganiami użytkowanie aparatury medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • stosowanie procedur zgodnie ze standardami
Monika Zdobych

Poszukiwany pracownik na stanowisko: salowa

27 kwietnia 2023

Do głównych obowiązków pracownika będą należeć:

 • Sprzątanie mycie i dezynfekcja urządzeń oraz pomieszczeń oddziałów szpitalnych,
 • mycie powierzchni poziomych i pionowych;
 • Wsparcie pielęgniarek przy obsłudze pacjentów,
 • Segregacja odpadów medycznych i transportowanie ich do właściwego pomieszczenia.
 • uzupełnianie stanu środków higienicznych, np. papieru toaletowego, czy mydła
 • Dbanie o właściwe przechowywanie sprzętu i środków czystości i do dezynfekcji
 • przestrzeganie procedur higienicznych i instrukcji, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 • Reagowanie na każdorazowe wezwanie osób będących pod opieką szpitala.

 Wymagania:

 • Posiadanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do podjęcia kroków w celu uzyskania orzeczenia
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność
 • Dyspozycyjność oraz wysoka kultura osobista

 Oferujemy:

 •  Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie   
 • Przyjazną atmosferę pracy i profesjonalny zespół

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Zatrudnimy Lekarza Specjalistę Chorób Wewnętrznych

26 kwietnia 2023

Zadania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 

Wymagania:

 • specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontraktu
 • ciekawą pracę i możliwość zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole specjalistów
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • możliwość przystąpienia do programu Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV:  rekrutacja@falkiewicza.pl
Odezwiemy się do wybranych kandydatów.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dodanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji, przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ". Możesz dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgody możesz wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed ich wycofaniem.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności danych osobowych” i dostępne są na stronie http://www.falkiewicza.pl/p,111,rodo - zakładka RODO.

Monika Zdobych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-25
Data publikacji:2019-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:35674